BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Friday 12 August 2011

Longevity Record


Wythnos yma cyhuddo'r Uned Modrwyo cofnodion  modrwyo 2010 ar y we.

Data diddorol iawn, ond braf gweld fod Telor Helyg o Gymru wedi torri'r cofnod  hirhoedledd i'r rhywogaeth yma. Cafwyd 1Z5079 i ddal a modrwyo yng Nghlocaenog gan Ian Spence 25ain o Orffennaf 1999, fel ceiliog y flwyddyn, a chafwyd i ail ddal yn Hilton of Fern, Tayside, yr Alban, ar 13eg Gorffennaf 2010.

Mae hyn yn gwneud yr aderyn yma yn 10 mlwydd, 11 mis a 18 diwrnod oed y hynaf erioed i’r rhywogaeth yma. Lle mae wedi bod am y holl flynyddoedd , a faint o filltiroedd mae wedi teithio yn ôl ac ymlaen i’r Africa. http://www.bto.org/volunteer-surveys/ringing/publications/online-ringing-reports
This week the ringing unit published the online Ringing Reports for 2010.

All fascinating data, and a Welsh Willow Warbler has broken the previous longevity record for the species. 1Z5079 was caught and ringed in the Clocaenog forest by Ian Spence on the 25th July 1999. It was aged and sexed as a Juvenile male. Surprise surprise on the 13th July 2010 it was re caught at Hilton of Fern, in Tayside.


This makes the bird at least 10 years, 11 months and 18 days old, setting a new longevity record for the species. I wonder where it has been in the intervening years, and the mileage it has clocked up with it’s annual migration to and from Africa.

No comments:

Post a Comment