BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday, 26 October 2011

Cynhadledd Gwylio Adar yr Ardd Garden Birdwatch Conference

Mi roedd cynhadledd  Gwylio Adar yr Ardd a chynnal ym mhrifysgol Caerdydd dros y penwythnos yn llwyddiant mawr. Mi ddoth dros 100 o bobol i wrando ar raglen ddiddorol iawn yn ganol bwyntio ar fywyd gwyllt ein gerddi.

The Garden Birdwatch conference held at Cardiff University over the weekend was a great success. Over 100 people attended and enjoyed a very interesting programme about our garden wildlife. Mi gath pawb gyfle i gyfarfod a Mick Bailey a Amanda Skull ein llysgenhadon Adar yr Ardd.

Everybody had an opportunity to meet Mick Bailey and Amanda Skull our Garden Birdwatch Ambassadors
Am fwy o wybodaeth am Wylio Adar yr Ardd, neu i gysylltu hefo Amanda a Mick cliciwch yma

For more information about garden Birdwatch, or to contact Amanda or Mick click here.

Friday, 14 October 2011

Cynhadledd 2011 WOS/BTO/RSPB 2011 ConferenceMwy o fanylion              Further details


Ynys Mon Tony and Karin White Anglesey

Mae Tony a Karin White wedi bod yn gynyrchiolwyr rhanbarthol dros Ynys Môn ers 2002, pan gymerwyd y swydd drosodd oddi wrth Jim Clark oedd wedi rhoi ymdrech gadarn i’r swydd ers rhai blynyddoedd. Maer ddau yn adnabyddus yn gylchoedd adarydda Gogledd Cymru.

Mae Karin yn gweithio yn orsaf bŵer Wylfa, mae hi a Tony wedi bod yn gweithio ardal Cemlyn gerllaw fel “patch” lleol ers blynyddoedd. Mae gan yr orsaf bŵer wobr flynyddol lle mae'r gweithwyr yn enwebu cyfaill am ei ymdrech i'r gymuned leol. Heblaw adnabod yr unigolyn mae Wylfa hefyd yn rhoi cyfraniad i’r corf mae’r sawl yn rhoi ei amser i, yn yr achos yma apêl BTO Cymru. Mae'r cyfraniad yma wedi helpu sefydlu swyddfa i BTO Cymru yn y Brif Ysgol Bangor. Rydym yn diolch I Magnox Cyf ac i Karin a Tony.
Yn gynharach eleni darganfwyd fod y Bran Coesgoch yn nythu ar y safle a trefnwyd i brosiect Cross a Stratford ar y Fran Coesgoch cael mynediad er mwyn modrwyo’r cywion. I rai sydd wedi ceisio cael mynediad i mewn i safle fel Wylfa, roedd hyn ddim yn hawdd. Ond dyma’r nyth mwyaf diogel yng Nghymru.
Mae Tony a Karin fel bob cynyrchiolwr rhanbarthol yn prysur ddarfod gwaith enfawr yr Atlas, ac yn gobeithio bydd rhai o’r gwirfoddolwyr yr Atlas, rŵan maent wedi cael blas, yn mynd yn ei blaenau i wneud sgwâr arolwg o adar bridio (BBS) y flwyddyn nesaf                        Karin White, Tony White, Nick Gore Magnox north, Geoff Gibbs, assistant Honorary Wales Officer

Tony and Karin White have been regional reps for Anglesey since 2002, when they took over the role from Jim Clark who had done such sterling work in the role for many years. Both are well known in North Wales Birding circles.

Karin works at the Wylfa power station, and she and Tony work the area around nearby Cemlyn as their local patch. The power stations have annual awards where co-workers are nominated for work in the local community. As well recognising the individual, Wylfa also give a donation to the organisation that person gives their time to, in this case the BTO Cymru appeal. This contribution has helped with the establishment of the BTO Cymru office at Bangor University. We would like to thank both Magnox and Tony and Karin.
Earlier this year a pair of Choughs were found breeding on the Wylfa site, and arrangements were made for the Cross and Stratford Chough project to have access to ring the birds. For those of you who have ever tried to gain access into a nuclear facility, so small feat, so possibly the most secure nest in Wales
Tony and Karin like all RR’s are busy finishing off the huge task that is the Atlas, and are hoping that some of the new Atlas volunteers have now developed a taste for fieldwork and will be moving on to BBS next year