BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday, 24 August 2011

Cwrs adnabod adar yr hydref. Autumn migrant identification course

Fydd Dave Anning rheolwr rhanbarthol Meirionydd yn rhedeg cwrs adnabod adar ymfudol yr hydref, gyda phrifysgol Aberystwyth dros benwythnos 30ain Medi I 2il Hydref.  Yn cael i gynnal yn y “Centre for Alternative Technology” Machynlleth.
Am fwy o fanylion cysylltwch hefo Prifysgol Aberystwyth ar 01970 621580, neu pah15@aber.ac.uk  neu ymwelwch a www.aber.ac.uk/sell

                                                                                             llun Kelvin Jones

Dave Anning the regional rep for Meirionydd will be running a course on identifying migrating birds during the Autumn. It will be held at the Centre for Alternative Technology, Machynlleth during the weekend of 20th September to 2nd October.
For further details contact Abertystwyth University on 01978 621580 or pah15@aber.ac.uk, or visit www.aber.ac.uk/sell

Monday, 22 August 2011

7268858

Ar 3ydd Fawrth darganfuwyd gan ffotograffydd Cwtiad y Traeth yn gwisgo modrwy ger Trwyn Horton, Rhyl. Er sawl cais mi oedd yn amhosib cael llun da o’r fodrwy, ond mi welwyd fod wedi dod o Norwy. 
Ar fore Sadwrn 20fed Fawrth aeth grŵp modrwyo SCAN yno a dalwyd yr aderyn, a darllen y fodrwy. Mae manylion y cofnod newydd gyrraedd yn ôl. Cafwyd yr aderyn i fodrwyo fel aderyn wedi geni'r flwyddyn yna yn Naerland, Rogland, Norwy ar y 7fed Medi 2002. Yr amser ers iddo gael i fodrwyo yn 3117 o ddiwrnodau, a phellter o 819 km, ond y gwir dros y blynyddoedd mae wedi teithio llawer mwy na hyn.


                                                                                                                                            Llun Pete WoodView Untitled in a larger map


On the 3rd March a keen bird photographer in North Wales spotted a Norweigian Ringed Turnstone at Hortons Nose, near Rhyl. Despite his best efforts it proved impossible to obtain the full number off the ring to verify it’s origin.

 On the morning of Saturday 20th March the SCAN wader ringing group arrived early and subsequently caught the bird. They have just had the original ringing details back from Norway. It was ringed as a current year hatched bird on the 7th September 2002, at Naerland, Rogland, Norway. A grand total of 3117 days since it was ringed and a distance of 819 km as the Turnstone flies, of course the reality could be it has done an awful lot more mileage in the intervening years. 

Friday, 12 August 2011

Longevity Record


Wythnos yma cyhuddo'r Uned Modrwyo cofnodion  modrwyo 2010 ar y we.

Data diddorol iawn, ond braf gweld fod Telor Helyg o Gymru wedi torri'r cofnod  hirhoedledd i'r rhywogaeth yma. Cafwyd 1Z5079 i ddal a modrwyo yng Nghlocaenog gan Ian Spence 25ain o Orffennaf 1999, fel ceiliog y flwyddyn, a chafwyd i ail ddal yn Hilton of Fern, Tayside, yr Alban, ar 13eg Gorffennaf 2010.

Mae hyn yn gwneud yr aderyn yma yn 10 mlwydd, 11 mis a 18 diwrnod oed y hynaf erioed i’r rhywogaeth yma. Lle mae wedi bod am y holl flynyddoedd , a faint o filltiroedd mae wedi teithio yn ôl ac ymlaen i’r Africa. http://www.bto.org/volunteer-surveys/ringing/publications/online-ringing-reports
This week the ringing unit published the online Ringing Reports for 2010.

All fascinating data, and a Welsh Willow Warbler has broken the previous longevity record for the species. 1Z5079 was caught and ringed in the Clocaenog forest by Ian Spence on the 25th July 1999. It was aged and sexed as a Juvenile male. Surprise surprise on the 13th July 2010 it was re caught at Hilton of Fern, in Tayside.


This makes the bird at least 10 years, 11 months and 18 days old, setting a new longevity record for the species. I wonder where it has been in the intervening years, and the mileage it has clocked up with it’s annual migration to and from Africa.

Tuesday, 2 August 2011

John Lloyd,

John Lloyd, Swyddog Anrhydeddus Cymru

Mae John Lloyd wedi bod yn aelod a gwirfoddolwr i’r BTO ers dros ddeugain mlynedd. Mae wedi bod yn swyddog rhanbarthol i ddyw sir, Caerfyrddin am gyfnod bur, a Brycheiniog. Mi oedd yn aelod o’r pwyllgor rhanbarthol ac ar gyngor y BTO o 2005-09. Er creu swyddfa BTO Cymru mae John dal i fod yn Swyddog Anrhydeddus Cymru. Ffarmwr cig o ogledd ddwyrain sir Gaerfyrddin yw John, ac felly mae yn gweld y ddwy ochr ir ddadl rhwng cadwraeth a ffermio. Mae ei farm ar hyn yn mynd i gynhyrfu pobol ar y ddwy ochor o’r ddadl, ac felly fyddwn ddim yn ail dechrau'r sgwrs.
Ei hof arolwg BTO yn y cynllun Cofnodi Nythod, ac mae wedi cyflwyno dros 6000 o gardiau, ac mae ganddo uchelgais i fynd yn ôl i’r cynllun, a bosib i wylio adar mond er mwyn mwynhad.John Lloyd, Honorary Wales Officer

John Lloyd has been a BTO member and surveyor for forty years. He has been RR for two Welsh counties- Carmarthenshire (briefly) and Brecknock and was chairman of the Regional Network Committee and on the BTO’s council from 2005-9. He remains the Honorary Wales Officer with the formation of the BTO Cymru Office. He is a livestock farmer in North East Carmarthenshire and thus can see both sides of the conservation versus farming debate. His views on this are liable to upset others on both sides of the debate so are best not repeated!
His favourite BTO survey is the Nest Record Scheme, to which he has submitted over 6000 cards and he has an unfulfilled ambition to return to just this scheme! And perhaps to return to casual birding for enjoyment!