BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday, 24 August 2011

Cwrs adnabod adar yr hydref. Autumn migrant identification course

Fydd Dave Anning rheolwr rhanbarthol Meirionydd yn rhedeg cwrs adnabod adar ymfudol yr hydref, gyda phrifysgol Aberystwyth dros benwythnos 30ain Medi I 2il Hydref.  Yn cael i gynnal yn y “Centre for Alternative Technology” Machynlleth.
Am fwy o fanylion cysylltwch hefo Prifysgol Aberystwyth ar 01970 621580, neu pah15@aber.ac.uk  neu ymwelwch a www.aber.ac.uk/sell

                                                                                             llun Kelvin Jones

Dave Anning the regional rep for Meirionydd will be running a course on identifying migrating birds during the Autumn. It will be held at the Centre for Alternative Technology, Machynlleth during the weekend of 20th September to 2nd October.
For further details contact Abertystwyth University on 01978 621580 or pah15@aber.ac.uk, or visit www.aber.ac.uk/sell

No comments:

Post a Comment