BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Monday 22 August 2011

7268858

Ar 3ydd Fawrth darganfuwyd gan ffotograffydd Cwtiad y Traeth yn gwisgo modrwy ger Trwyn Horton, Rhyl. Er sawl cais mi oedd yn amhosib cael llun da o’r fodrwy, ond mi welwyd fod wedi dod o Norwy. 
Ar fore Sadwrn 20fed Fawrth aeth grŵp modrwyo SCAN yno a dalwyd yr aderyn, a darllen y fodrwy. Mae manylion y cofnod newydd gyrraedd yn ôl. Cafwyd yr aderyn i fodrwyo fel aderyn wedi geni'r flwyddyn yna yn Naerland, Rogland, Norwy ar y 7fed Medi 2002. Yr amser ers iddo gael i fodrwyo yn 3117 o ddiwrnodau, a phellter o 819 km, ond y gwir dros y blynyddoedd mae wedi teithio llawer mwy na hyn.


                                                                                                                                            Llun Pete WoodView Untitled in a larger map


On the 3rd March a keen bird photographer in North Wales spotted a Norweigian Ringed Turnstone at Hortons Nose, near Rhyl. Despite his best efforts it proved impossible to obtain the full number off the ring to verify it’s origin.

 On the morning of Saturday 20th March the SCAN wader ringing group arrived early and subsequently caught the bird. They have just had the original ringing details back from Norway. It was ringed as a current year hatched bird on the 7th September 2002, at Naerland, Rogland, Norway. A grand total of 3117 days since it was ringed and a distance of 819 km as the Turnstone flies, of course the reality could be it has done an awful lot more mileage in the intervening years. 

No comments:

Post a Comment