BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Tuesday 2 August 2011

John Lloyd,

John Lloyd, Swyddog Anrhydeddus Cymru

Mae John Lloyd wedi bod yn aelod a gwirfoddolwr i’r BTO ers dros ddeugain mlynedd. Mae wedi bod yn swyddog rhanbarthol i ddyw sir, Caerfyrddin am gyfnod bur, a Brycheiniog. Mi oedd yn aelod o’r pwyllgor rhanbarthol ac ar gyngor y BTO o 2005-09. Er creu swyddfa BTO Cymru mae John dal i fod yn Swyddog Anrhydeddus Cymru. Ffarmwr cig o ogledd ddwyrain sir Gaerfyrddin yw John, ac felly mae yn gweld y ddwy ochr ir ddadl rhwng cadwraeth a ffermio. Mae ei farm ar hyn yn mynd i gynhyrfu pobol ar y ddwy ochor o’r ddadl, ac felly fyddwn ddim yn ail dechrau'r sgwrs.
Ei hof arolwg BTO yn y cynllun Cofnodi Nythod, ac mae wedi cyflwyno dros 6000 o gardiau, ac mae ganddo uchelgais i fynd yn ôl i’r cynllun, a bosib i wylio adar mond er mwyn mwynhad.John Lloyd, Honorary Wales Officer

John Lloyd has been a BTO member and surveyor for forty years. He has been RR for two Welsh counties- Carmarthenshire (briefly) and Brecknock and was chairman of the Regional Network Committee and on the BTO’s council from 2005-9. He remains the Honorary Wales Officer with the formation of the BTO Cymru Office. He is a livestock farmer in North East Carmarthenshire and thus can see both sides of the conservation versus farming debate. His views on this are liable to upset others on both sides of the debate so are best not repeated!
His favourite BTO survey is the Nest Record Scheme, to which he has submitted over 6000 cards and he has an unfulfilled ambition to return to just this scheme! And perhaps to return to casual birding for enjoyment! 

No comments:

Post a Comment