BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday 18 July 2012

Cerdyn cofnodi nyth Nest record card


Pan aeth Frank Jones o Lanfaglan i newid y ffenestri yn eu tŷ, cafodd syndod mawr pan wnaeth ddarganfod nyth aderyn y to yn y twll uwch ben un o’r hen ffenestri sash. Mi oedd y hen ffenestri yn y tŷ ers iddo gael ei adeiladu yn 1890 ac oes dim ffordd arall i mewn i’r twll, mond yn yr amser rhwng y saer coed ei gosod ar plastrwr yng nghae'r tyllau. Mae arbenigwr o brif Ysgol Bangor am gael golwg ar y gwair mae'r nyth wedi adeiladu o. A hwn yw'r cerdyn cofnodi nythod hefo cofnod hynna ar fas data'r BTO? Hmm rŵan beth wyf am roi ar y cerdyn?

When Frank Jones from Llanfaglan went to replace the windows in his house, he was surprised to find in the space above one of the old sash windows a house sparrow nest. The sash windows have been in the house since it was built in 1890 and there is no access possible, other than the time between the original joiner fitting the windows and the plasterer closing the gaps. A botanist from Bangor University will be looking at the grasses later on today. I wonder if this is going to be the oldest record in the nest record scheme.  Hmm now what do I put on this card?

Kelvin


No comments:

Post a Comment