BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday 1 August 2012

Grŵp modrwyo SCAN ringing group


SCAN is amongst the more venerable cannon-netting groups. Originally formed in 1973, by a group of wader enthusiasts who were trained at the Wash, the name arose from the three main target areas for its members - including Shropshire (Canada geese, Golden Plover and Lapwings), Conway Bay and parts of Anglesey. The Group's targets have developed along with Welsh and UK conservation priorities, while maintaining our long-term efforts for the waders wintering in Lavan Sands. We monitor seabirds on Puffin Island and collaborate with BTO, RSPB and the Universities on specific seabird and wader projects. At the end of 2010 SCAN had reported more than 92,000 captures of 46 species, with significant long-term monitoring data for 10 of these.

SCAN catches waders using cannon and mist nets from September to February or March each year. All members of the group are volunteers, and new arrivals are welcomed, trained and put to work with patience and enthusiasm! If you are prepared to be wet, muddy, tired and fascinated and might be interested in joining us for a catch, a season (or a lifetime!) please get in touch with our Chairman Derek Stanyard (derek_j_stanyard@yahoo.co.uk) or Field Organiser, Steve Dodd (sg.dodd@yahoo.com)
Mae grŵp modrwyo hefo magnel SCAN yn un o grwpiau mwyaf hybarch. Cafwyd ei sefydlu yn 1973 gan griw o fodrwy’r oedd hefo diddordeb mewn rhydwyr, ac oedd wedi cael ei hyfforddi ar y Wash. Mae'r enw yn canolbwyntio'r tair ardal a thargedau'r aelodau, Sir Amwythig (Gŵydd canada, Cwtiad aur, a Chornchwiglen), Bae Colwyn a rhannau o ynys Môn.  Mae'r grŵp wedi targedi ei ymdrech ar flaenoriaethau cadwraeth Cymru ar DU, tra hefyd cynnal arolwg tymor hir ar rydwyr yn gaeafu ar Draeth Lafan. Mae'r grŵp hefyd ym monitor adar y môr ar Ynys Seiriol, ac yng nghyd weithio hefo BTO, RSPB a prif ysgolion ar brosiectau arbennig. Erbyn diwedd 2010 mi oedd y grŵp wedi dal dros 92,000 o adar o 46 rhywogaeth, hefo bras data hir ar 10 o’r rhywogaethau.

Mae SCAN yn dal rhydwyr hefo rhwyd magnel a rhwyd fan o fis Medi tan fis Mawrth pob blwyddyn. Mae pob aelod yn wirfoddolwr, ac mae croeso cynnes i aelodau newydd, fydd yn cael hyfforddiant drwy weithio yn galed, myned, a brwdfrydedd. Os yr ydych yn barod i fod yn wlyb, mwdlyd, wedi blino, a dal bydoli yn y gwaith, ac mae gennych ddiddordeb ymuno am un daliad new am dymor neu am byth cysylltech hefo ein cadeirydd Derek Stanyard (derek_j_stanyard@yahoo.co.uk) neu drefnydd gwaith maes Steve Dodd (sg.dodd@yahoo.com )

No comments:

Post a Comment