BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Sunday 3 June 2012

Cogau Cymraeg Welsh Cuckoos


Yn ystod yr wythnos mae gwyddonwyr o’r BTO hefo help gan Tony Cross o’r Ymddiriedolaeth y Barcud yng Nghymru wedi bod yn dal a gosod tagiau lloeren ar 5 o Gogau Cymraeg. Mae hyn yn adeiladu ar waith gwnaeth y BTO llynedd yn Norfolk. Mi fydd yn ddiddorol dros ben gweld os fyddant yn ymfudo ffordd wahanol i adar dwyrain Anglia, neu os fyddant yn gaeafu mewn rhan wahanol o Africa.

Mi fydd mapia byw ar wefan y BTO yn ystod yr wythnos, ac mi fydd yna gyfle i noddi’r adar neu i roi enw i un ohonynt. Cafwyd yr adar i dal yn ardal Tregaron a diolch i Gyngor Cefn Gwald Cymru am ganiatâd mynediad a modrwyo ar Gors Caron. 

During the past week BTO scientists assisted by Tony Cross of the Welsh Kite Trust have been catching and fitting satellite tags to 5 Welsh Cuckoos. This builds upon work started last year in Norfolk. It will be exciting to find out if our Welsh birds migrate via different routes to the east Anglian birds, or even if they winter in a different part of Africa.  

There will be live maps on the main BTO web site later on this week, and an opportunity to sponsor or name one of the birds. The birds were caught in the Tregaron area, and thanks to CCW for allowing permission to access and ringing on Cors Caron.

1 comment: