BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Thursday 5 April 2012

Hyfforddiant am ddim Free training

Hyfforddiant i wneud BBS am ddim yng Nghymru

Rydym yn cynnig hyfforddiant un am un i wneud BBS yng Nghymru – cofrestrwch yma! 
Buasech yn hoffi cymryd rhan yng nghynllun BBS yng Nghymru, ond buasech yn holi tipyn bach o hyder neu tipyn bach a polish ar eich sgiliau, mi allwn help.
Trwy gefnogaeth Cyngor Cefn gwlad Cymru rydym yn cyflogi tîm bychan o adarwyr proffesiynol i roi hyfforddiant un am un i wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn gwneud sgwâr BBS yng Nghymru.
Mi fydd ein hyfforddwyr yn ymweld â sgwâr BBS hefo chi and yn eich arwain drwy eich ymweliad cyntaf, egluro sut i gofnodi cynefin, arfer hefo mesur, cofnodi mamaliaid, a sut i roi eich data yn y system ar linell. Mae hyn am ddim ac ar gael i aelodau a ddiaelodau'r BTO.


Os oes gennych y sgiliau i adnabod adar cyffredin, ac am gymeryd mantais o’r cyfle yma ewch i wefan y BTO, a chwblhau'r ffurflen a fydd un o’n hyfforddwyr yn cysylltu â chi yn fuan.


Trainee surveyors. Photograph by Mike Toms


Free BBS training in Wales

We're offering free one-to-one BBS training in Wales - sign up here! 

Would you like to participate in BBS in Wales but just need that extra boost to your confidence or skills? If so we can help!
Thanks to the generous support of the Countryside Council for Wales we are employing a small team of professional ornithologists to provide one-to-one training of potential BBS volunteers on unalloacted BBS squares around Wales. 
Our trainers will arrrange to visit a BBS square with you and walk you through your first visit, explaining how to record habitat data, how to record birds in different distance bands, recording mammals and how to enter your data online. These sessions are completely free and are available to members and non-members of the BTO.
If you've got good identification skills for common birds and would like to take advantage of these training sessions, simply go the BTO web site and complete the form  and our training coordinator will contact you shortly.

No comments:

Post a Comment