BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Monday 16 April 2012

Arolwg Crecod yng Nghymru Wales Chat Survey

Yn ystod 2012 mae BTO Cymru yn cynnal arolwg ar aelodau o deulu’r Crecod. Arolwg Adar sy’n Magu yw'r ffordd hanfodol o gofnodi a thracio newidiadau yn niferoedd y rhywogaethau yma. Ond mae rhaid cael arolwg mwy canolbwyntiedig i weld beth yw eisiau cynefinoedd y rhywogaethau yma. Mae'r arolwg yn cael ei chynnal o Ebrill I Fehefin a fydd yn cofnodi Clochdar y cerrig, Crec yr eithin a’r Tinwen y garn. Am fwy o fanylion yr arolwg neu i gofrestru a gofyn am sgwâr ewch i gwefan y BTO.BTO Cymru are undertaking a survey of breeding Chats in 2012. BBS is the recognised method for producing trends in these species, but for a fuller understanding of their ecology a more focused survey is required to ascertain their habitat needs. The survey will run from April to June and will be recording Stonechat, Whinchat, and Wheatear . For more details of the survey or to register and request a square go to the BTO web site.

No comments:

Post a Comment