BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday, 11 January 2012

Digwyddiad diolch yr Atlas thank you event.

A thank you event is being held at the DVSC Naylor Leyland Centre, Well St., Rhuthin on the 18th February, between 10:00 - 14:00. Lunch and  general refreshments will be provided.

This will be an opportunity to show the highlights from the preliminary analysis of all the fieldwork, and to identify some final fieldwork to be done this year. It will also be an opportunity to see what other exiting projects the BTO have to offer now the Atlas is more or less done and dusted, but mainly it's an opportunity to say a big thank you for your sterling efforts, and a chance to catch up with friends and other volunteers.

Space is limited so book your place early y contacting Dr Anne Brenchley, RR for Clwyd east.

http://www.northwalesbirdatlas.co.uk/Regionalorganisers.htm


Mae digwyddiad diolch yn cael i gynnal yn Ganolfan DVSC Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun ar y 18fed o Chwefror rhwng  10:00 a 14:00. Fydd cinio ysgafn a panned ar gael.

Fydd hyn yn gyfle i chi weld penawdau o’r gwaith maes ac i weld pa arolygon difyr sydd gan y BTO i’ch diddori rŵan fod gwaith mawr yr Atlas wedi dod i ben. Ond y peth mwyaf  yw diolch am eich holl waith a chyfle i weld a chymdeithasu hefo ffrindiau a gwirfoddolwyr eraill.

Mae lle yn brin, felly cysylltwch hefo Dr Anne Brenchley y rheolwr rhanbarthol i Glwyd.

http://www.northwalesbirdatlas.co.uk/Regionalorganisers.htm

No comments:

Post a Comment