BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Thursday 2 February 2012

Max Nicholson

Max Nicholson – leading ornithologist, cofounder of the BTO, environmental revolutionary and giant of conservation.
There will be a talk by Geoff Radford to the North Wales Wildlife Trust and the Bangor Bird Group, Brambell Building, Deiniol Rd. Bangor Wednesday 22 February  7.30pm    

Further details from Kelvin at the BTO Cymru office
Kelvin.jones@bto.org or 01248383285


Max Nicholson - prif adarydd, cydsefydlwyd y BTO, chwyldroadwr  amgylcheddol, a chawr o fyd cadwraeth.
Mi fydd sgwrs gan Geoff Radford i aelodau Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, a Grŵp Adar Bangor, yn adeilad Brambell, Ffordd Deiniol, Bangor. Nos Fercher 22 Chwefror am 7:30.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Kelvin Jones swyddfa BTO Cymru
01248 383285 neu e-bost kelvin.jones@bto.org.


No comments:

Post a Comment