BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Tuesday 6 December 2011

Cymorth i’r BTO dros y Nadolig Help BTO this Christmas

Nadolig yma, mae sawl ffordd o wneud rhoi anrhegion yn haws a hefyd i gefnogi gwaith y BTO. Mae pecyn anrheg arolwg yr ardd  mewn blwch cyflwyno ac yn siŵr o blesio eich hoff wyliwr adar yr ardd.
Am gyfnod bur, mae anrheg aelodaeth BTO yn rhoi par o ysbienddrych Opticron Vega am ddim, a fydd yn cefnogi ein gwaith tan Ionawr 2013. Os ydach wedi mwynhau dilyn ein Cogau, gallwch gefnogi'r prosiect yma wrth roi pecyn anrheg y Gog, sydd yn cynnwys nawdd i un o’n Cogau ac anrheg. 
Diolch am eich cefnogaeth

This Christmas there are several ways in which you can make present-finding easier and help support our work too. A Garden BirdWatch gift pack comes in a lovely presentation box and is bound to please your favourite garden bird enthusiast. For a limited time only, BTO gift membership comes with a free pair of Opticron Vega Binoculars and will help support our work right through until January 2013. If you've enjoyed following our Cuckoos you can support this project by giving a Cuckoo gift pack which includes sponsorship of one of our Cuckoos and a gift. 
Thank you for your support

No comments:

Post a Comment