BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Thursday 24 November 2011

John Lloyd Honorary Wales Officer

It was a great pleasure to hear that John Lloyd our Honorary Wales Officer was recognised for his sterling voluntary work on Tuesday 9th November. Below is John receiving his award from Graham Benfield OBE, the Chief Executive of the Welsh Council for Voluntary Action. I am aware that the BTO is only a small part of John’s volunteering, so on behalf of us all well done.


Mi oedd yn bleser clywed for John Lloyd ein swyddog anrhydeddus dros Gymru, wedi cael ei gydnabod am ei holl waith gwirfoddol. Uwch ben mae llun o John yn derbyn ei wobr gan Graham Benfied, prif weithredwr y WCVA, ar  nos Fawrth 9fed o Dachwedd . Rwyf yn wybodus fod John yn gwneud llawer o waith gwirfoddol  nid i BTO yn unig. Mae rhaid llongyfarchiadau John ar ein rhan i gyd.

No comments:

Post a Comment