BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Tuesday 23 January 2018

Are you a young Birders in Wales

Are you a young birder aged between 18 and 25 in Wales?

BTO Cymru is offering a number of eligible young persons from or based in Wales a free place on one of our courses.

The BTO nationally delivers a programme of training events that cover a range of identification and survey techniques, including courses aimed at BBS and WeBS.

https://www.bto.org/news-events/training/training-programme

If you are interested please apply to Kelvin Jones at BTO Cymru (kelvin.jones@bto.org), detailing which course you would be interested in, and attaching a covering letter of why you should be considered for a place.

Final date for applications is 1st March 2018

Ydych chi'n adarwr ifanc rhwng 18 a 25 oed ac yn byw yn neu yn dod o Gymru?

Mae BTO Cymru yn cynnig lle am ddim ar rai o'n cyrsiau i bersonau ifanc cymwys sy’n byw neu sy’n dod o Gymru
.
Mae'r BTO yn genedlaethol yn darparu rhaglen o ddigwyddiadau hyfforddi sy'n cynnwys hyfforddiant ar sut i adnabod adar a thechnegau cynnal arolygon (gan gynnwys cyrsiau wedi'u hanelu’n benodol at waith BBS a WeBS)
.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael eich hystyried ar gyfer hyn, anfonwch gais i Kelvin Jones yn BTO Cymru (kelvin.jones@bto.org), gan roi manylion am y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo, ac atodi llythyr o eglurhad am pam y dylech gael eich ystyried am le.

Y dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau yw 1 Mawrth 201

No comments:

Post a Comment