BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Monday 27 April 2015

Operation Raptor Ymgyrch Raptor

Operation Raptor #Raptor is a new North Wales Police campaign to prevent the poisoning of birds of prey. If you have any suspicions or information call them on 101Ymgyrch Raptor #Raptor yw Ymgyrch newydd gan Heddlu Gogledd Cymru I atal gwenwyno adar ysglyfaethus. Os yr ydych yn amheus neu hefo rhyw wybodaeth rhowch alwad ffôn ar 101

No comments:

Post a Comment