BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Friday 26 October 2012

BTO Student Ambassadors Myfyrwyr llysgenhadon


Can I introduce the 4 student ambassadors that BTO Cymru now have at Welsh Universities. Their roles are to promote the BTO amongst the students and to get them actively involved with our survey work. As the conservation professionals of the future the sooner we get them involved with the BTO the better. If this proves a success it can be rolled out to other higher education institutions in the future.

Caf gyflwyno 4 o fyfyriwr llysgenhadon y BTO yn brifysgolion Cymru. Ei swyddogaeth yw hyrwyddo gwaith y BTO ymhlith y myfyrwyr, ac i gael nhw i gymryd rhan yn ein harolygon. Fel y  swyddogion cadwraeth broffesiynol y dyfodol, y cynt meant yn gwybod yn y BTO' y gorau. Os fydd yn llwyddiant mi fydd y swydd yn cael ei lledu i fannau addysg uwch eraill yn y dyfodol.


                                                           Cerian Thomas, Swansea
                                                                James Vafidis, Cardiff
                                                        Myles Jenks, Aberystwyth
                                                               Zac Hinchcliffe, Bangor


No comments:

Post a Comment