BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Monday 10 September 2012

Cynnig olaf Last Chance


Mae Iolo Williams wedi cynnig diwrnod o wylio adar yn ei gwmni fel gwobr mewn raffl i pob aelod newydd sydd yn ymuno o Gymru. Ymunwch rhwng nawr a diwedd Medi 2012 a chewch gyfle i ennill diwrnod hefo’r dyn i hyn. Ymunwch heddiw  i gael eich gwobr aelodaeth ac i gael eich cofrestru yn y raffl.

Iolo Williams has offered a day of birdwatching with him as a raffle prize for new members joining from Wales. Join between now and the end of September 2012 and have the opportunity to have a days birdwatching with the man himself. Join today to get your membership offer and to be entered in the raffle.

No comments:

Post a Comment