BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Tuesday, 11 March 2014

BBS Training in Wales Hyfforddiant BBS yng Nghymru

 BTO Cymru has for the past two years been working hard to increase the number of BBS squares covered across Wales. Courses backed by one to one mentoring has seen an impressive increase in squares covered across the principality, and therefore increases the quality of the data and the range of species for which accurate trends can be calculated.

This year we will be once again running course. The courses will give an insight into adopting and recording birds on a BBS square, which can be followed up with the one to one mentoring in the field.
There are slight changes to the BBS online submission pages this year, so existing BBS volunteers are welcome to come along for a recap and for a bit of social encouragement with new volunteers.

The courses will be held on:
Saturday 22nd  March, at the Neuadd, Prenteg, near Porthmadog
Saturday  5th April, RSPB Conwy
Saturday  12th April, The Stables, Cynghordy Hall, near Llandovery

For further information contact the BTO Cymru office via phone or email
Tel: 01248 383285  email:  kelvin.jones@bto .org  or   http://www.bto.org/volunteer-surveys/bbsMae BTO Cymru wedi bod yn gweithio yn galed i ychwanegu niferoedd o sgwariau BBS hyd led Cymru.  Mae cyrsiau a mentora un ar un wedi  sicrhau cynnydd yn y nifer o sgwariau yn cael ei arolygu, ac felly safon y data ar amrywiaeth o adar rydym yn medru cyfrifo tuedd

Eleni rydym yn rhedeg y cyrsiau eto. Fydd y cyrsiau yn rhoi mewnwelediad i fabwysiadu a chyfrif adar ar eich sgwâr. Fydd mentora un ar un ar gael. Mae newidiadau wedi ei gwneud i safle we BBS eleni ac mae croeso i wirfoddolwyr sefydledig ddod am bwt o hyfforddiant, ac i roi calondid i’r gwirfoddolwyr newydd.

Fydd y cyrsiau yn cael ei chynnal

Sadwrn 22ain Fawrth, Canolfan, Prenteg, ger Porthmadog
Sadwrn 5ed Ebrill, RSPB Conwy
Sadwrn 12fed Ebrill, Y Stablau, Cynghordy Hall, ger Llanymddyfri.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â BTO Cymru ar
Ffon 01248 383285  e-bost kelvin.jones@bto .org  neu http://www.bto.org/volunteer-surveys/bbs 

No comments:

Post a Comment