BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Monday 22 April 2013

Arolwg Crecod Cymru Wales Chat Survey


Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd a dros yr wythnos diwethaf fel mae'r tywydd wedi gwella ar wyntoedd yn dod o’r de, mae hyn wedi rhoi cyfle i’r adar ymfudol cyrraedd.  Dros y penwythnos diwethaf mae niferoedd o’r adar ymfudol wedi cofnodi wedi codi, a hefyd sawl aderyn prin wedi cyrraedd. Telor brongoch a Chigydd pengoch yn Aberdaron, Bod pallid ar Skomer, a cheiliog Euryn bendigedig yn Cemlyn.

Dilyn y tywydd difrifol llynedd, mae arolwg Crecod Cymru yn cael ei ail redeg eleni, er myn adeiladu ar ganlyniadau llynedd. Mae'r arolwg yn ail gychwyn hefo nifer o sgwariau newydd i ddewis

Os yw tywydd y gwanwyn yn rhoi gyrfa i chi fynd allan i chwilio am adar, cefnogwch yr arolwg a dewiswch sgwâr Crec, a ewch i chwilio am yr aderyn prin, a Crecod hefyd.

Am fwy o fanylion sut i ymeryd rhan, ac i weld pa sgwaria sydd ar gael ewch i wefan y BTO.

                                                                                                  Jill Pakenham

Spring has finally arrived and over the past week the improving weather and southerly winds have allowed our migrant birds to return. This last weekend has seen good numbers of returning migrants plus a few unexpected rarities. Subalpine Warbler and Woodchat Shrike at Aberdaron, Pallid Harrier, Skomer, and a superb male Golden Oriole at Cemlyn in Anglesey.

Following the appalling wet weather last year the Wales Chat survey is being run again this year, with the aim of building upon last year’s results.. The survey has been re-launched with a new selection of random squares.

If the spring weather is urging you to get out, sign up for a Chat square and see if you can find an elusive rarity as well as a spring Chat.

For more details on how to take part and to check for available squares, visit the BTO Website


No comments:

Post a Comment