BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday 14 March 2012

Adar Taid.

Mae BTOCymru yn cydweithio â Phrosiect Llên Natur (Cymdeithas Edward Llwyd ) ar arolwg hanesyddol o'r enw Adar Taid
.Gofynnwn i wirfoddolwyr siarad â Taid, neu unrhyw aelod arall o’r teulu sydd yn cofio pa adar oedd ar ein ffermydd yn fuan ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Wrth holi'r to hŷn fel hyn cawn ddeall yn well hynt a helynt yr adar dros y cyfnod. Efallai nad yw mor ddu a gwyn ac rydym yn ei ddychmygu.
Mae'n arolwg digon syml. Anfonwch y wybodaeth atom trwy e-bost neu lythyr.


BTO Cymru in partnership with the Llen Natur Project (Edward Llwyd Society) are running a historical survey called Adar Taid (Grandfather's birds)
Volunteers are being asked to speak to grandfather, or any family member who remembers which birds were on their farms shortly after the second world war. By enquiring in this way we can begin to grasp the trials and tribulations  of our birds during this period. Possibly things are not as black and white as we imagine.
It is a simple survey. The data will be sent back to us via e-mail or by post if you prefer. The forms are currently in Welsh but should you want one in English contact me.

No comments:

Post a Comment