BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Monday 25 July 2011

Lansio BTO Cymru

Diwrnod cyffrous i adar Cymru yn sioe Frenhinol Cymru, pan lansiwyd swyddfa BTO Cymru.
Dywedodd Dr Andy Clements, Prif Weithredwr y BTO, yn y lansiad “ Mae cael y BTO yng Nghymru yn gyfle bendigedig I Gymru ai adar a bywyd gwyllt, a hefyd i bobol Cymru sydd yn gwerthfawrogi ein hetifeddiaeth naturiol. Rydyn yn bwriadu adeiladu ar waith ein gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn gweithio mor galed ar Atlas y BTO, a rhoi cyfeiriad i adarydda ein gwirfoddolwyr yng Nghymru, I gael ateb , pam mae rhywogaethau fel y Gnocell werdd ar Tinwen yn dinistrio, pan mae Adar y to yn cynyddu yng Nghymru ond yn dinistrio ym mhob nam arall. Rydyn eisiau ein gwyddoniaeth annibynnol fod yn rhan o benderfyniadau ac i fod yn fynnon o wybodaeth i bawb yng Nghymru.”

llun gan Ellen Walford
John Lloyd Honorary Wales Officer, Dr. Rachel Taylor, Ieuan Evans Membership and Volunteering,
Dr Andy Clements CEO BTO, Morgan Parry Chair CCW, Kelvin Jones Development Officer Wales,
Alison Colebrook Enviroment Wales, Dr Geoff Gibbs Ass. Wales Officer

BTO Cymru launched

An exciting day for Welsh birds at the Royal Welsh show, when the BTO’s welsh office was launched.
Speaking at the launch of BTO Cymru, Dr Andy Clements, BTO Director, said, "BTO in Wales is a real opportunity for Wales' birds and wildlife, and for the people of Wales who appreciate such a great wildlife heritage. We aim to build on recent volunteer effort from the BTO Atlas, and to channel energies of growing volunteer numbers in Wales to answer questions about declines in birds such as Green Woodpecker and Wheatear, while understanding why House Sparrow in Wales bucks the trend of decline elsewhere in the UK. We want our impartial science to count in decisions and to be a source of knowledge for everyone in Wales"

1 comment:

  1. Great news and well done to all involved in getting this initiative up and running. We look forward to working with you in the months and years to come.

    ReplyDelete